gupp.com


เกมส์แปรงฟันเอเลี่ยน เกมส์นี้เราจะต้องออกไปนอกอวกาศ โดยงานนี้จะต้องไปช่วยแก้ปัญหาฟันผุให้กับมนุษย์ต่างดาว โดยแปรงฟันให้พวกมันจนสะอาด ไม่ให้ทิ้งคราบ ร่องรอยที่อาจก่อให้เกิดฟันผุตามมา

เมนูหลัก

เมนูเกมส์ที่น่าเล่น

เกมส์ใหม่ล่าสุด

คำค้นหา

Contact Us

© Copyright 2012 Kippo.com All rights reserved.