gupp.com


เกมส์ให้อาหารสัตว์เลี้ยง เกมส์นี้เราจะต้องป้อนอาหารให้สัตว์ทั้งหมด 4 ชนิด โดยการเปลี่ยนกลไกลูกศรทิศทางการเดิน ให้ให้ถูกกับความต้องการของสัตว์แต่ละตัว อย่าเดินเข้าไปหาสัตว์ผิดบ้านนะ

เมนูหลัก

เมนูเกมส์ที่น่าเล่น

เกมส์ใหม่ล่าสุด

คำค้นหา

Contact Us

© Copyright 2012 Kippo.com All rights reserved.